Geronomi saatava terveydenhuollon ammattihenkilölakiin

28.04.2017

Geronomi (AMK) -tutkinto on sisällytettävä terveydenhuollon ammattihenkilölakiin
kuten on jo tehty sosiaalihuollon puolella, vaativat Suomen Geronomiliitto ja Akavan Erityisalat.
Geronomi (AMK) on vanhustyöhön erikoistunut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Geronomi on jo rekisteröity sosiaalihuollon ammattihenkilö, mutta terveydenhuollon puolella osaamista ei tunnusteta ja ammattinimikkeen rekisteröiminen ja laillistaminen on ratkaisematta. Tämän epäkohdan vuoksi yhteiskunta jättää geronomien osaamisen tärkeältä osin hyödyntämättä, vaikka vanhusväestön määrä kasvaa ja vanhuspalvelujen tulevaisuus on kipeästi ratkaisematta.

Geronomin osaaminen vastaa vanhustyön tarpeeseen, jossa tarvitaan kokonaisvaltaista sekä sosiaali- että terveysalan ymmärrystä vanhenemisesta. Silti geronomit eivät nykyisin voi toimia esimerkiksi hoivapalveluiden vastaavissa tehtävissä tai hoitoalan yrittäjinä, koska tutkinto ei löydy terveydenhuollon ammattihenkilölaista. Samasta syystä geronomeilla ei ole oikeutta toimia lääkehoitoa sisältävissä tehtävissä, vaikka geronomien lääkehoidon osaaminen on laajuudeltaan vastaava kuin lähihoitajilla.
Geronomien rekisteröityminen laillistetuksi terveydenhuollon ammattihenkilöksi tulee tehdä terveydenhuollon ammattihenkilölain ja sotea koskevien lakimuutosten yhteydessä, liitot vaativat.
– Kuntien ja muiden vanhustyön toimijoiden sekä jatkossa maakuntien on saatava hyödyntää täysipainoisesti geronomin sekä sosiaali- että terveysalan osaaminen. Tätä kautta vähennetään huomattavasti päällekkäisyyttä avohuollon palveluissa sekä kohdennetaan yhteiskunnan vanhustenpalveluihin suunnattuja resursseja tehokkaammin, sanoo puheenjohtaja Satu Spets, Suomen Geronomiliitosta.

Lisätietoja: Satu Spets, puheenjohtaja, Suomen Geronomiliitto, puh. 045 808 8084, satu.spets@suomengeronomiliitto.fi

Geronomi.jpg

19.04.2018Tervetuloa kevätkokoukseen!
02.03.2018Yksityiselle sosiaalipalvelualalle on annettu kolmas lakkovaroitus
28.02.2018Kansalaisaloite Eutanasia- hyvän kuoleman puolesta
26.02.2018Vanhustyön ylempi AMK-tutkinto yhteishaussa Metropoliassa
23.02.2018Jäsenkysely
22.02.2018Yksityisellä sosiaalipalvelualalla lakkouhkia
08.02.2018Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt
08.02.2018Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut
21.11.2017Jäsenmaksuihin muutoksia 2018
31.08.2017Gerononomipäivät 27.10.2017

Siirry arkistoon »