Suomen Geronomiliitto ry on 6.2.2012 perustettu ammattiyhdistys, joka kuuluu Akavan Erityisalojen kautta keskusjärjestö Akavaan

Hallinto

Suomen Geronomiliiton muodostavat sen henkilöjäsenet. Liiton korkeinta päätäntävaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuvat kevät- ja syyskokous. Liiton vuosikokouksissa on läsnäolo, puhe- ja äänioikeus kullakin liittoon kuuluvalla henkilöjäsenellä, joka on maksanut liiton jäsenmaksun vuosikokous vuodelta.

Toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, joka on valittu vuosikokouksessa 2-vuotis kaudeksi kerrallaan. Uusi hallitus valitaan toimikauden päättyessä liiton syyskokouksessa. Hallituksen tehtävänä on johtaa liiton toimintaa liiton sääntöjen ja vuosikokouksessa hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaan.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 3-7 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä. Hallitus valmistelee vuosikokouksessa käsiteltävät asiat.