Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt (08.02.2018)
Kunta-alan neuvotteluissa on päästy sopuun. Suomen Geronomiliiton jäseniä koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut (08.02.2018)
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut ja on voimassa toistaiseksi. Tämä koskee kaikkia kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia Suomen Geronomiliiton jäseniä..

Jäsenmaksuihin muutoksia 2018 (21.11.2017)
Jäsenmaksulla saat käyttöösi Akavan Erityisalojen sekä oman jäsenyhdistyksesi monipuoliset palvelut ja mahdollisuuden ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Ammattiliitolle..

31.08.2017  Gerononomipäivät 27.10.2017
01.06.2017  Jäsenen verkkoasiointi toimii jälleen
29.05.2017  Kätketyt äänet 15.6.