Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Suomen Geronomiliitto ry antoi lausunnon laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 - 2023 (02.07.2020)
Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoamme koskien iäkkäiden laatusuositusta vuosille 2020–2023. Uusi laatusuositus on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen..

Suojaimia tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin (08.04.2020)
Suomen Geronomiliitto: Suojaimia tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin 8.4.2020 17:57:43 | Akavan Erityisalat Myös vanhuspalveluissa hoidetaan koronaan..

Metropolia tarjoaa kevään yhteishaussa YAMK-tutkintoa (25.02.2020)
Hae Opiskelemaan Vanhustyö (ylempi AMK) –tutkinto-ohjelmaan Metropolia Ammattikorkeakouluun 18.3-1.4.2020   Vanhustyö (ylempi AMK) - Gerontologista osaamista..

16.12.2019  Uusi Geronomi-lehti nyt luettavissa!
29.09.2019  Geronomipäivät 1.11.2019 (Peruttu)
24.06.2019  Mitoitus myös vanhusten kotihoitoon