Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla lakkouhkia (22.02.2018)
Lakkovaroitusten piirissä on päiväkoteja ja soteyrityksiä. Jäsenohjeet lähetetty jäsenkirjeessä. Akavan Ertiyisalat ei ole yksityisellä sosiaalipalvelualalla sopimusosapuolena..

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on päättynyt (08.02.2018)
Kunta-alan neuvotteluissa on päästy sopuun. Suomen Geronomiliiton jäseniä koskenut ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy välittömästi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut (08.02.2018)
Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on alkanut ja on voimassa toistaiseksi. Tämä koskee kaikkia kunta-alalla työskenteleviä työsuhteisia Suomen Geronomiliiton jäseniä..

21.11.2017  Jäsenmaksuihin muutoksia 2018
31.08.2017  Gerononomipäivät 27.10.2017
01.06.2017  Jäsenen verkkoasiointi toimii jälleen