Geronomin lupaus

Suomen Geronomiliitto on laatinut valtakunnalliseen käyttöön geronomin lupauksen. Lupaus on tarkoitettu osaksi ammattikorkeakoulujen valmistujaisjuhlallisuuksia ja myös valmistuneet voivat sitä työyhteisössään hyödyntää. Lupauksella halutaan korostaa geronomin työn eettistä arvopohjaa ja niihin sitoutumista.

Geronomin lupaus

Minä geronomi __________________ tunnustan arvokkaaksi työni vanhusten hyväksi. Työssäni päämääräni on edistää asiakkaideni hyvää vanhenemista, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä yksilöllisiä ja oikeudenmukaisia palveluita. 

Lupaan koko sydämestäni työskennellä pystyssä päin ja uskollisesti auttaen niitä vanhuksia ja heidän perheitään, jotka apua arjessaan tarvitsevat. Teen parhaani, jotta jokainen kohtaamani vanhus voisi elää itsenäisenä, arvokkaana toimijana, sekä osana yhteisöään ja yhteiskuntaamme.

Toimin yhteistyökykyisesti moniammatillisissa työryhmissä edistäen laadukasta vanhustyötä yli sektorirajojen. Työssäni kunnioitan asiakkaideni yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta riippumatta siitä missä vanhustyön toimintaympäristössä työskentelen. 

Pyrin kohti suurempaa tietämystä, taitoa ja ymmärrystä suorittaessani velvollisuuksiani kaikissa tilanteissa, joissa työskentelen.