Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,1 %, joka maksetaan päätoimen ennakonpidätyksenalaisista tuloista kuten bruttopalkasta.
Liiton jäsenmaksu maksetaan päätoimen ennakonpidätyksen alaisista tuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut) sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista (mm. ansiosidonnainenpäiväraha, vuorottelukorvaus ja koulutustuki).

Jos sinulla on useita työnantajia, esim. kaksi osa-aikaista työsuhdetta, jäsenmaksu maksetaan molemmista palkkatuloista. Jäsenmaksua ei peritä bonuksista, optioista, tulospalkkioista, päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Jäsenmaksun voi maksaa jäsen itse tai valtakirjalla työnantaja.

Yksi jäsenmaksu kattaa ammattijäsenyhdistyksen Suomen Geronomiliiton ry:n, jäsenjärjestö Akavan Erityisalat AE ry:n, ja työttömyyskassa Erkon palvelut ja edut. Jäsenedut ovat voimassa, vaikka tilapäisesti olisitkin vapautettu jäsenmaksuista. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.
Lisää hyvää tietoa liiton jäsenmaksuista saa suoraan Akavan Erityisalat AE Ry:stä. Jos sinulla on
kysyttävää jäsenasioista tai -maksuista, ota yhteyttä
. Jäsensihteeri puh. 0201 235 370 jasensihteerit (at) akavanerityisalat.fi.

Kannatusjäsenmaksu

Yksityisen kannatusjäsenen jäsenmaksu kaudella 2015 on 50 euroa ja yhteisöjäsenen 100 euroa.
Kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksunsa suoraan Suomen Geronomiliitto ry:n tilille:
Sampopankki FI65 8000 2710 4367 41 BIC/SWIFT: DABAFIHH
Mainitse maksaessasi viestikohdassa:
Nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi sekä mikä jäsenyys on kyseessä.