Suomen Geronomiliitto ry:n hallitus 2023-2024


Miia-Sarika Sarkkinen, Hallituksen puheenjohtaja

miia-sarika.sarkkinen@suomengeronomiliitto.fi

- Miia-Sarika asuu Ylöjärvellä ja työskentelee Pirkanmaan Hyvinvointialueella kotihoidon palveluvastaavana. Miialla on kokemusta monenlaisista tehtävistä erityisesti ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen parissa. Työssään Miia haluaa olla kehittämässä palveluja aidosti ikäihmisiä kuullen ja heidän osallisuuttaan tukien. Geronomiliiton toiminnassa Miia toivoo pääsevänsä lisäämään geronomien tunnettavuutta ja tietoutta tutkinnon laaja-alaisuudesta ja monipuolisuudesta.