Suomen Geronomiliitto ry:n hallitus 2021-2023


Tiina Toikka, puheenjohtaja

tiina.toikka@suomengeronomiliitto.fi

- Kouvolassa asuva Tiina on päässyt geronomina työskentelemään monenlaisissa työpaikoissa ja käyttämään monipuolista osaamistaan laajasti. Nykyisessä järjestötyössään hän kehittää uudenlaisia toimintamalleja vanhustyöhön.

Marika Laitamäki, varapuheenjohtaja

marika.laitamaki@suomengeronomiliitto.fi

- Teuvalainen Marika työskentelee palvelukoordinaattorina Närpiössä. Geronomiliiton toiminnassa mukana Marika haluaa olla edistämässä tärkeitä asioita ja tuomassa geronomin koulutusta esille ja tunnetuksi myös työelämään.

Katri Kulmala, Projektityöntekijä, sihteeri

katri.kulmala@suomengeronomiliitto.fi

- Huittisissa asuva Katri toimii keväällä 2022 Geronomiliiton projektityöntekijänä ja on kiinnostunut erityisesti kehittämistehtävistä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Päivi Ojala

paivi.ojala@suomengeronomiliitto.fi

- Tamperelainen Päivi on geronomiopiskelija, jolle on tärkeää omannäköisen arjen mahdollistaminen jokaiselle ikääntyvälle ja muistiasiakkaan huomioiminen yhteisönsä täysivaltaisena jäsenenä. Päivin mielestä sekä palliatiivinen että saattohoito tulee järjestää ihmisen omien toiveiden mukaisesti, jos mahdollista.

Päivin tavoitteena on edistää geronomin laajan ammattitaidon tunnettavuutta uudistamalla ikääntyneiden palveluissa toimivien työnkuvia. Näin voitaisiin keventää hoitotyön kuormittavuutta. Henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia tulee tukea.

Minna Kataja-Rahko, Geronomi-lehden yhteyshenkilö

minna.katajarahko@suomengeronomiliitto.fi

- Heinolalainen Minna työskentelee suunnittelijana Omaishoitajaliitto ry:ssä.

Heidi Hissa, Sosiaalinen media

heidi.hissa@suomengeronomiliitto.fi

- Heidi asuu Porissa ja työskentelee palveluohjaajana. Vanhustyö on lähellä Heidin sydäntä ja hän iloitsee mahdollisuuksista löytää uusia näkökulmia aidoista kohtaamisista, ilosta, naurusta ja elämän yllätyksellisyydestä

Anu Soini

anu.soini@suomengeronomiliitto.fi

- Anu asuu Laitilassa ja toimii kuntatyönantajalla kolmen palvelukodin esimiehenä Säkylän kunnalla. Vanhustyön Anu kokee tärkeänä ja Geronomiliiton yhteiskunnallisena vaikuttajana, joka ajaa asioita yhteistyössä muita toimijoita kunnioittaen

Miia-Sarika Sarkkinen, jäsenrekisterivastaava, viestintätiimi

miia-sarika.sarkkinen@suomengeronomiliitto.fi

- Miia-Sarika asuu Ylöjärvellä ja työskentelee Lempäälässä kotihoidon palveluvastaavana. Miialla on kokemusta monenlaisista tehtävistä erityisesti ikäihmisten kotona asumista tukevien palvelujen parissa. Työssään Miia haluaa olla kehittämässä palveluja aidosti ikäihmisiä kuullen ja heidän osallisuuttaan tukien. Geronomiliiton toiminnassa Miia toivoo pääsevänsä lisäämään geronomien tunnettavuutta ja tietoutta tutkinnon laaja-alaisuudesta ja monipuolisuudesta.

Eveliina Nurmi

eveliina.nurmi@suomengeronomiliitto.fi

- Eveliina asuu Lapualla ja toimii tiimivastaavana tehostetussa palveluasumisessa. Työnkuvaan kuuluu hoitotyön johtaminen ja vanhustyön asiantuntijana toimiminen. Tarkoituksena elämänlaadun parantaminen ja aktiivisuuden lisääminen vanhusten elämään tehostetussa palveluasumisessa. Mielenkiinnon kohteena Eveliinalla on geronomi-nimikkeen tunnettavuuden lisääminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vanhustyön vetovoimaisuus.