Geronomi AMK


Vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuva geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (210 op) ja koulutuksen pituus on 3,5 vuotta. Koulutus alkoi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 1993 ja tällä hetkellä geronomeja koulutetaan Suomessa kuudessa ammattikorkeakoulussa, jotka ovat Seinäjoen, Kymenlaakson, Lapin, Satakunnan, Metropolian ja Joensuun ammattikorkeakoulut suomenkielisine opetusohjelmineen.


Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin geronomeja on rekisteröity vuoden 2020 alussa noin 1000.


Geronomin koulutusta tarjoavat seuraavat ammattikorkeakoulut