Geronomi AMK

Vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuva geronomi (AMK) on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (210 op) ja koulutuksen pituus on 3,5 vuotta.  Koulutus alkoi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vuonna 1993 ja tällä hetkellä geronomeja koulutetaan Suomessa viidessä ammattikorkeakoulussa, jotka ovat Seinäjoen, Kymenlaakson, Lapin, Satakunnan ja Metropolian ammattikorkeakoulut suomenkielisine opetusohjelmineen. 

Geronomeja on valmistunut vuoden 2013 loppuun mennessä n. 500.


Geronomin koulutusta tarjoavat seuraavat ammattikorkeakoulut