Yhdistys

Suomen Geronomiliitto ry on geronomin oma ammattiyhdistys. Meille on tärkeää, että geronomien ainutkertainen vanhustyön osaaminen tunnustetaan ja tunnistetaan työelämässä sekä yhteiskunnassa. Uskomme, että järjestäytyminen kannattaa ja että yhdessä meillä on enemmän voimaa vaikuttaa  geronomien asemaan työelämässä ja yhteiskunnassa.

Yhdistyksen tulevien toimikausien tärkeimpiä tavoitteita ovat:

  • Geronomi (AMK) –tutkintonimikeen saaminen tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilörekistereihin laillistettuna ja nimikesuojattuna sosiaali-ja terveydenhuollon ammattihenkilönä.
  • Geronomien valtakunnallisen järjestäytymisen lisääminen ja geronomin identiteetin vahvistaminen yhteistyössä Akavan Eritysalat ry:n ja muiden asiantuntijoiden kanssa.
  • Geronomin osaamisen ja ammattitaidon sekä tutkinnon tunnettuuden ja sen arvostuksen lisääminen geronomien osaamista vastaavien työmahdollisuuksien lisäämiseksi yhteistyössä Akavan Eritysalat ry:n kanssa.
  • Yhdistys valvoo geronomien etuja kaikissa työhön, työolosuhteisiin, palkkaukseen, ammatinharjoittamiseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Yhdessä olemme enemmän!

Suomessa on valmistuneita geronomeja yli 500. Jäsenmäärämme kasvaa jatkuvasti resurssejemme ja toimintamme laajentuessa. Arvostamme jäsenlähtöistä ajattelua ja uskomme oman ammattikunnan voimaan. Liittona olemme sitoutuneet edistämään geronomien asemaa ja edunvalvontaa yhteistyössä Akavan Erityisalat ry:n kanssa. Uskomme, että kasvava jäsenistö on menestystekijämme ja tiedämme, että yhtenäisellä ammattikunnalla on voimaa vaikuttaa enemmän yhteisesti tärkeisiin asioihin. Yhdessä kasvatamme geronomien ammatti-identiteettiä ja vahvistamme asemaamme vanhustyön eri sektoreilla.

Tulethan sinäkin mukaan toimintaamme!