Jäsenyys

Suomen Geronomiliitto ry on alkuperäinen geronomi opiskelijoiden perustama oma ammatillinen yhdistys, joka on perustettu vuonna 2012. Yhdistyksemme on nuori ja olemme liittyneet Akavan erityisalojen jäsenyhdistykseksi rekisteröitymis vuotena 2012. Jäsenistömme koostuu geronomeista ja geronomi opiskelijoista. Liitollamme on myös kannattaja jäseniä, jotka kannattavat liiton toimintaa maksamalla kannatusjäsenmaksua. Liittomme on Suvanto ry:n yhteisöjäsen. Suvanto Ry työskentelee turvallisuuden vanhuuden puolesta.

Jäsenemme toimivat monipuolisissa työtehtävissä vanhustyön eri sektoreilla. Geronomeja työskentelee, järjestöissä kunnissa erilaisissa tehtävissä. Jäsenemme työskentelevät asiantuntijoina, palveluohjauksessa, sosiaaliohjauksessa, vanhustyön koordinoijina -ja kehittäjinä sekä esimiestehtävissä.

Saamamme palautteen mukaan jäsenemme arvostavat ammattiliittomme tekemää työtä geronomi AMK nimekkeen saamiseksi terveydenhuollon rekisteriin tarkeimpänä tehtävänämme. Nimikkeen saaminen terveydenhuollon ammattihenkilöiksi tulisi lisäämään geronomien työmahdollisuuksia ja mahdollistaa hoivayrittäjänä toimimisen.

Jäsenenämme saat ammatillista edunvalvontaa akavalaisessa kentässä ja monipuoliset sekä hyödylliset jäsenpalvelut ja -edut.

Jäseneksi voi liittyä jokainen Geronomi AMK tutkinnon tai Geronomi YAMK tutkinnon suorittanut tai näitä opiskeleva henkilö.

Ammattiliittosi jäsenenä vaikutat ja järjestäytyminen kannattaa

  • Ammattiliiton jäsenyys on kuin vakuutus työelämää varten.
  • Se on turva tulevaisuuden varalle. Jos työttömyys uhkaa tai tarvitset apua työsuhde- ja palkka- asioissa, käänny puoleemme.
  • Ammattiliittosi jäsenenä vaikutat geronomien ammatillisiin asioihin, työnkuvaan ja palkkaukseen.

    Sinunkin kannattaa liittyä!