Tehtävä

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden ammattihenkilöiden ja opiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Ammattiyhdistys toimii geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi ja työskentelee geronomi tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi työelämässä ja yhteiskunnassa.

Suomen Geronomiliiton tärkeimpiä tehtäviä on vaikuttaa siihen, että geronomien sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen tunnustetaan. Geronomi on sosiaalihuollon ammattihenkilö ja Suomen Geronomiliiitto tulee esittämään lausuntonsa lakiin, joka koskee terveydenhuollon henkilöstöä sekä esittämään, että geronomi (AMK) -nimike lisätään myös siihen.
Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys. Akavan Erityisalat ry ajaa jäsentensä etuja työmarkkinoilla. Suomen Geronomiliiton jäsen saa akavalaisen työmarkkinaedunvalvonnan ja identiteetin sekä työelämän yksilölliset tukipalvelut, työttömyysturvan, työsuhde- ja palkkaneuvonnan, työsuhdelakimiehen avun sekä kattavan jäsenkoulutuksen.