Opiskelijayhteistyö

Suomen Geronomiliitto ry tekee Akavan Erityisalat ry:n kanssa yhteistyötä niiden Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa, joissa on mahdollista opiskella vanhustyön koulutusohjelmassa geronomiksi. Oppilaitosyhteistyön tavoitteena on lisätä geronomiopiskelijoiden valtakunnallista järjestäytymistä ja vahvistaa ammatti-identiteettiä opintojen alkuvaiheesta saakka. Tarkoituksena on tarjota ajantasaista tietoa geronomin tutkinnosta ja ammatillisesta osaamisesta, ikääntymiseen liittyvistä asioista ja työelämätietoutta opiskelijoiden edunvalvonnan ohella.

Suomen Geronomiliitto pyrkii näkymään oppilaitoksissa vuosittaisilla vierailuilla kertomassa toiminnasta opiskelijaryhmille sekä osallistumalla puheenvuoroillaan erilaisiin tilaisuuksiin, esimerkiksi työelämäpäiviin. Yhdistys kannustaa vuosittain opinnoissaan menestyneitä valmistuvia geronomeja kirjastipendillä.

Opiskelijoiden on myös mahdollista hakea Geronomiliitolta pientä tukea opiskelijatoimintaan ja erilaisiin projekteihin, joiden tulee olla hyvin perusteltuja ja tukevat myös liiton perustehtävää.

Vapaavalintaiset opinnot yhteistyössä Geronomiliiton kanssa

Geronomiliitto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta suorittaa vapaavalintaisia opintoja yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Geronomiliiton tarjoamat tehtävät vaihtelevat laajuudeltaan ja opiskelijat saavat niistä työmäärän mukaan opintopisteitä. Suomen Geronomiliitto nimeää liiton puolesta yhteyshenkilön, joka koordinoi ja ohjaa tehtävien suorittamista sekä kirjoittaa tehdyistä töistä todistuksen.

Yhdistyksen tarjoamien tehtävien tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät hyödyntämään monialaista kokemustaan ja tekemään uusia aluevaltauksia. Lisäksi tehtävillä pyritään lisäämään geronomin osaamisen ja Suomen Geronomiliiton näkyvyyttä. Sopivia tehtäviä opiskelijoille voivat olla esimerkiksi yhdistyksen alajaoston perustamiseen liittyvän mallin kehittäminen, koonti vanhustyön kehittämiseen liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta, Geronomin työstä ja osaamisesta kertovan julkaisun työstäminen yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa tai pienet projektit yhteistyössä paikallisen työelämän kanssa.

Otathan yhteyttä ja kysyt rohkeasti lisää ehdottamistamme tehtävistä tai kerrot omasta näkemyksestäsi, jonka haluaisit toteuttaa!

Lue lisää vapaavalintaisista opinnoista tästä

Toivomme yhteydenottoja myös työelämän edustajilta, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan opiskelijoille mielenkiintoisia projekteja yhteistyössä Geronomiliiton kanssa

Lisätietoja ja yhteydenotot: hallitus@suomengeronomiliitto.fi

Tule mukaan toimintaan!

Jo opiskeluaikana sinulla on mahdollisuus vaikuttaa Suomen Geronomiliitossa. Pääset tapaamaan uusia ihmisiä, tutustumaan yhdistys- ja vaikuttamistoimintaan, edistämään geronomien asemaa sekä merkinnän aktiivisuudesta CV:een.

Ota yhteyttä niin löydetään sinulle yhdessä sopiva tapa vaikuttaa!


Katsothan myös Akavan Erityisalojen opiskelijajäsenille suunnatut sivut tästä