Jäseneksi liittyminen

Varsinainen jäsen

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä geronomi AMK tai YMK tutkinnon suorittanut henkilö. Varsinaisen jäsenen on oltava AMK geronomitutkintoa tai ylempää AMK geronomitutkintoa suorittava tai vähintään toisen näistä suorittanut henkilö.

Kannatusjäsen

Kannattavaksi jäseneksi vailla äänioikeutta voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kannattavat jäsenet hakemuksesta.

Opiskelijajäsen

Suomen Geronomiliitto ry on jäsenensä tukena opintojen alusta läpi ammattiuran.
Korkeakouluopiskelijalla on mahdollisuus liittyä oman alansa ammattiliittoon jo opiskeluaikana.
Jäseneksi liitytään jäsenhakemuksen kautta.

Ammattiliiton jäsenyys on kuin vakuutus. Se on turva tulevaisuuden varalle ja työelämää varten.
Ammattiliittosi kautta saat tietoa työelämän pelisäännöistä ja velvollisuuksista. Opiskelijajäsenillä on
kaikki samat edut kuin maksavilla henkilöjäsenilläkin.
Työtuloa saavat opiskelijat maksavat jäsenmaksua ennakonpidätyksen alaisista palkkatuloista kuten bruttopalkasta, lomakorvauksista, lomarahasta ja luontoiseduista (mm. lounas-, auto- ja puhelinedut) sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan Erkon maksamista etuuksista. Opintotuesta tai apurahasta ei makseta jäsenmaksua. Muista, että jäsenmaksusi on verovähennyskelpoinen! Akavan Erityisalat toimittaa tiedot jäsenmaksuista verottajalle, joten sinun tarvitsee vain tarkistaa veroilmoituksesta, että tiedot ovat oikein.

Tutustu opiskelijan jäsenmaksuohjeeseen Aivan Erityinen -sivuilla.
Myös opiskeleva jäsen voi kerryttää työttömyysturvaan tarvittavaa työssäoloehtoa. Lisätietoa työttömyysturvasta ja työssäoloehdosta saat Erityiskoulutettujen työttömyyskassasta.


Liittyminen

Jäseneksi liittyminen tapahtuu kätevästi sähköisen liittymislomakkeen kautta.
Jäsenyyden hyväksyy Suomen Geronomiliitto ry:n hallitus. Vahvistuksen jäsenyydestäsi saat parin viikon sisällä. Jäsenenä olet oikeutettu saamaan oman Suomen Geronomiliiton, Akavan Erityisalat AE ry:n jäsenpalvelut ja -edut sekä työttömyyskassa Erkon edunvalvonnan. Saat kaikki yhdellä jäsenmaksulla. Myös kaikki yhteisakavalaiset jäsenedut ovat käytettävissäsi.

Siirtyminen toisesta liitosta ja työttömyyskassasta

Siirrytkö toisesta liitosta? Katso ohjeet siirtymisestä tästä.