Yhteisöjäsenet

Suvanto ry

Suomen Geronomiliitto on Suvanto ry:n yhteisöjäsen ja on omalta osaltaan edistämässä ikääntyneiden turvallista ja väkivallatonta vanhuutta.

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnan tarkoituksena on
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen. Tule mukaan edistämään turvallista ja väkivallatonta vanhuutta!

Tutustu tästä Suvanto ry:hyn ja tule mukaan tärkeään toimintaan!