Yhteisöjäsenet

Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

Suomen Geronomiliiton uusi yhteisöjäsen ja yhteistyökumppani on Suomen Kinestetiikkayhdistys ry. Yhdistyksen toimintatapa ja arvot ovat niitä, jotka ovat Geronomeille ammatissaan ja toimijoina merkityksellisiä.

Kinestetiikka® on yksi kuntoutumista ja toimintakykyä edistävän toiminnan muoto, jonka mottoina ovat: ”Pienikin voimavara on mahdollisuus” ja ”Mahdoton on vain mielipide”. Toimintamallin avulla pyritään muuttamaan työn tekemisen tapoja sellaisiksi, että ne mahdollistavat niin asiakkaan kuin ammattihen-kilöstön ja omaishoitajien voimavarojen ihanteellisen hyödyntämisen päivittäisissä hoito- ja avustamis-tilanteissa, ylläpitävät ja edistävät toimintakykyä, kuntoutumista sekä henkilöstön ja omaishoitajien fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 kinestetiikka mainitaan hyvänä
toimintamallina, joka lisää asiakkaiden omaa liikkumista ja samalla tukee henkilöstön työskentelyä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017).

Suomen Kinestetiikkayhdistyksen toimintaan voit tutustua tästä.


Suvanto ry

Suomen Geronomiliitto on Suvanto ry:n yhteisöjäsen ja on omalta osaltaan edistämässä ikääntyneiden turvallista ja väkivallatonta vanhuutta.

Turvallisen vanhuuden puolesta - Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on valtakunnallisesti toimiva kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Toiminnan tarkoituksena on
ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäisy ja tietoisuuden lisääminen. Tule mukaan edistämään turvallista ja väkivallatonta vanhuutta!

Tutustu tästä Suvanto ry:hyn ja tule mukaan tärkeään toimintaan!