Metropolia tarjoaa kevään yhteishaussa YAMK-tutkintoa

25.02.2020

Hae Opiskelemaan Vanhustyö (ylempi AMK) –tutkinto-ohjelmaan Metropolia Ammattikorkeakouluun 18.3-1.4.2020

 

Vanhustyö (ylempi AMK) - Gerontologista osaamista moninaiseen ja ihmislähtöiseen vanhustyöhön

 

Tulevaisuuden vanhustyön kehittämisessä ja johtamisessa tarvitaan ikääntymisen moninaisuutta sekä ikäihmisten osallisuutta, toimijuutta ja voimavaroja tunnistavaa osaamista ja asiakasymmärrystä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Vanhustyö (ylempi AMK) -tutkinto-ohjelman tavoitteena on vahvistaa gerontologista ja moniasiantuntijuuteen perustuvaa asiantuntija-, johtamis- ja kehittämisosaamista vanhustyössä.

 

Vanhustyö (ylempi AMK) -tutkinnossa vahvistat osaamistasi

  • Monitieteisessä gerontologiassa ja ikääntymisen moninaisessa asiakasymmärryksessä
  • Moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä
  • Moniasiantuntijuuteen perustuvassa yhteistyö ja verkosto-osaamisessa

Opinnoissa kehität vanhustyötä ja työyhteisöjä

  • Tulevaisuuden tarpeisiin ja palvelurakenteen muutoksiin vastaavia ikäihmisten elämänlaatua vahvistavia palveluja erilaisissa asuin- ja toimintaympäristöissä
  • Vahvistamalla sekä omaa että työyhteisöjen monitieteistä gerontologista osaamista

 

Vanhustyö (ylempi AMK) 90 op Metropolia Ammattikorkeakoulussa

  • Gerontologinen osaaminen ja kehittäminen 25 op
  • Vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen 30 op
  • Opinnäytetyö 30 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 5 op

 

Tutustu opintoihin ja hae opiskelemaan kevään 2020 yhteishaussa 18.3.-1.4.2020 www.metropolia.fi/ - opiskelu Metropoliassa - ylemmät tutkinnot - vanhustyö yamk. Lisätietoja yhteishausta ja hakuohjeista saat myös www.opintopolku.fi.

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tutkintovastaava, yliopettaja Tuula Mikkola (tuula.mikkola@metropolia.fi)

02.07.2020Suomen Geronomiliitto ry antoi lausunnon laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 - 2023
08.04.2020Suojaimia tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin
25.02.2020Metropolia tarjoaa kevään yhteishaussa YAMK-tutkintoa
16.12.2019Uusi Geronomi-lehti nyt luettavissa!
29.09.2019Geronomipäivät 1.11.2019 (Peruttu)
24.06.2019Mitoitus myös vanhusten kotihoitoon
26.02.2019Vanhuksia tuettava enemmän jo ennen ympärivuorokautisen hoivan vaihetta
28.11.2018Syyskokous valitsi puheenjohtajan ja hallituksen kaudelle 2019-2020
03.10.2018Geronomipäivät 2018 peruuntuu
11.09.2018Geronomipäivät 2.11.2018 Helsingissä

Siirry arkistoon »