Suomen Geronomiliitto ry antoi lausunnon laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 - 2023

02.07.2020

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausuntoamme koskien iäkkäiden laatusuositusta vuosille 2020–2023. Uusi laatusuositus on osa iäkkäiden palvelujen uudistamisen kokonaisuutta. Tuleva laatusuositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, teknologian käyttöönottoa, vapaaehtoistoiminnan edistämistä, asumisen ja liikkumisympäristöjen merkitystä sekä iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyviä tekijöitä.

Lausunto

Laatusuosituksen lausunnossaan Geronomiliitto korosti, että huomioitaisiin enemmän tutkimuksia ikääntyneiden omista kokemuksista, ikääntyneiden erityisryhmistä, sekä ikääntyneiden moninaisuudesta. Laatusuosituksessa käytetyissä tutkimuksissa henkilöstönäkökulma jäi vähäiselle. Erityisen tärkeänä liitto pitää työhyvinvoinnin näkökulmaa laatusuosituksessa ja sitä, että laatusuosituksessa otetaan kantaa myös sen kehittämiseen ja lähijohtamisen vaikutuksiin työhyvinvointiin.

Konkretia puuttuu

Uusi laatusuositus on huomattavasti edellistä kattavampi, mutta vanhuspalveluiden uudistamiseen tarvitaan uusia konkreettisia käytänteitä ja niitä tukevia suosituksia. Suomen Geronomiliiton näkemys on, että kentältä löytyy tahtotilaa muutokseen. Sen tekemiseen tarvitaan lisäosaamista, ymmärtämystä sekä rohkeutta ja resursseja, jotta laatusuosituksessa esitetyt muutokset pystytään toteuttamaan. Näkemyksemme on, että laatusuosituksessa oleviin “Hyviä käytäntöjä” - kappaleisiin olisi hyvä kirjata myös konkreettiset esimerkit käytänteistä, eikä jakaa niitä pelkästään ulkoisina linkkeinä.

Suomen Geronomiliitto katsoo, että mittareita ei ole riittävästi, eikä kaikkia laatusuosituksessa mainittuja asioita pystytä mittaamaan. Liittoa mietityttää myös, kuinka mittarein saatua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää. RAI:n käytön laatusuositukset puuttuvat kokonaan, vaikka RAI:n käyttö kirjataan lakiin. Lisäksi laatusuosituksesta puuttuu ikäihmisten oma ääni.

17.01.2022Projektityöntekijä aloittanut työt
17.01.2022Hallituksen jäsenten tiedot kaudelle 2022-2023 päivitetty
26.04.2021Geronomilehti 1/2021 nyt luettavissa
17.11.2020Heli Harju on valittu Suomen Geronomiliiton puheenjohtajaksi
09.11.2020Sääntömääräinen syyskokous
02.07.2020Suomen Geronomiliitto ry antoi lausunnon laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 - 2023
08.04.2020Suojaimia tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin
25.02.2020Metropolia tarjoaa kevään yhteishaussa YAMK-tutkintoa
16.12.2019Uusi Geronomi-lehti nyt luettavissa!
29.09.2019Geronomipäivät 1.11.2019 (Peruttu)

Siirry arkistoon »