Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Suomen Geronomiliiton lausunto (15.11.2016)
Suomen Geronomiliitto ry on antanut lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-..

Koulutusilta terveydenhuollon asiantuntijoille 28.11.2016 (28.10.2016)
Akavan terveysalojen verkosto järjestää moniammatillisen koulutusillan 28.11.2016 Akava-talon Valopihalla. Mukaan mahtuu 100 ensimmäistä, ja ilmoittautua voivat..

Ilmoitus Geronomipäivän siirrosta vuonna 2017 (06.10.2016)
Suomen Geronomiliiton toimintaa pyörittää vapaaehtoisista koostuva hallitus, pienen naisporukan tehotiimi. Viime aikoina sattuneiden yllättävien sairastapauksien..

06.10.2016  Kutsu Suomen Geronomiliiton syyskokoukseen
08.09.2016  Uutta blogissa
21.06.2016  Ilmainen kehittämisseminaari vanhustyön lähiesimiehille 21.9.2016