Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Ilmainen kehittämisseminaari vanhustyön lähiesimiehille 21.9.2016 (21.06.2016)
Kohti luovaa arkea -tutkimushanke järjestää syksyllä mielenkiintoisen seminaarin vanhuspalveluiden lähiesimiehille. Suomen Geronomiliitto on ilolla luvannut levittää..

Geronomi-lehti 1/2016 (31.05.2016)
Suomen Geronomiliiton uusi jäsenlehti on ilmestynyt! Geronomi-lehteen pääset tutustumaan kotisivuilla tästä.

Yhdistyksen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (11.05.2016)
Suomen Geronomiliitolta pyydettiin lausuntoa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020..

11.05.2016  Kysely työelämässä oleville geronomeille
17.04.2016  Akava asia -kampanja
28.02.2016  Kysely muistisairaiden parissa työskenteleville