Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Yhdistyksen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle (11.05.2016)
Suomen Geronomiliitolta pyydettiin lausuntoa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020..

Kysely työelämässä oleville geronomeille (11.05.2016)
Työelämässä oleva geronomi, olisiko sinulle hetki aikaa vastata kyselyyn? Välitämme saamamme viestin eteenpäin: "Teemme opinnäytetyötä, jonka tavoitteena on kartoittaa..

Akava asia -kampanja (17.04.2016)
Akava kampanjoi koulutuksen ja osaamisen puolesta. Akava asia -kampanja nostaa keskusteluun koulutukseen, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen liittyviä teemoja...

28.02.2016  Kysely muistisairaiden parissa työskenteleville
27.02.2016  Uutta blogissa
25.02.2016  Valviran sivuilla on nyt julkaistu rekisteröitymiseen liittyvää ohjeistusta