Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Ilmoitus Geronomipäivän siirrosta vuonna 2017 (06.10.2016)
Suomen Geronomiliiton toimintaa pyörittää vapaaehtoisista koostuva hallitus, pienen naisporukan tehotiimi. Viime aikoina sattuneiden yllättävien sairastapauksien..

Kutsu Suomen Geronomiliiton syyskokoukseen (06.10.2016)
Suomen Geronomiliiton kaikille jäsenille avoin syyskokous pidetään lauantaina 15.10 alkaen klo 13.00 Helsingissä. Kokoustilana toimii Akavan Erityisalojen toimisto..

Uutta blogissa (08.09.2016)
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri, emeritaprofessori Sirkka-Liisa Kivelä aloittaa blogisyksyn kirjoituksellaan Metsäterapia kunniaan. Aivan ihanaa pohdintaa..

21.06.2016  Ilmainen kehittämisseminaari vanhustyön lähiesimiehille 21.9.2016
31.05.2016  Geronomi-lehti 1/2016
11.05.2016  Yhdistyksen lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle