Suomen Geronomiliitto ry

Suomen Geronomiliitto ry valvoo geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneiden geronomien ja geronomiopiskelijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja. Suomen Geronomiliiton tavoitteena on edistää jäsentensä ja vanhustyön eri ammattialojen välistä yhteistoimintaa sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys työskentelee geronomien ammattitiedon ja -taidon kehittämiseksi sekä geronomi (AMK) -tutkinnon ja osaamisen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Suomen Geronomiliitto ry on Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys.
Järjestäytyminen kannattaa ja ammattiliiton jäsenenä olet mukana vaikuttamassa sekä kuulut akavalaisen edunvalvonnan piiriin.


Uutiset

Gerontologista osaamista moninaiseen vanhustyöhön geronomi (YAMK) -tutkinnolla (16.02.2017)
Hae opiskelemaan Metropolia Ammattikorkeakouluun kevään yhteishaussa 15.3 -5.4. Metropolia Ammattikorkeakoulussa alkaa syyskuussa 2017 Vanhustyön (Ylempi AMK) -tutkinto..

Hyvää Uutta Vuotta! (29.12.2016)
Suomen Geronomiliitto toivottaa hyvää ja innostavaa uutta vuotta kaikille jäsenilleen ja samalla toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet jäsenet. Olemme kohta päättyvänä..

Suomen Geronomiliiton lausunto (15.11.2016)
Suomen Geronomiliitto ry on antanut lausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-..

28.10.2016  Koulutusilta terveydenhuollon asiantuntijoille 28.11.2016
06.10.2016  Ilmoitus Geronomipäivän siirrosta vuonna 2017
06.10.2016  Kutsu Suomen Geronomiliiton syyskokoukseen