Vanhuksia tuettava enemmän jo ennen ympärivuorokautisen hoivan vaihetta

26.02.2019

Suomen Geronomiliitto: Vanhuksia tuettava enemmän jo ennen ympärivuorokautisen hoivan vaihetta

Suomen Geronomiliiton mielestä vanhusten kotihoitoon ja jo sitä edeltäviin vanhuspalveluihin tulee panostaa nykyistä enemmän. Vanhusten omaa toimintakykyä on tuettava ja elämänlaatua parannettava hyvissä ajoin ennen ympärivuorokautisen hoivan tarvetta.

Geronomiliitto tuomitsee hoivakodeissa ilmenneet, erityisesti tehostettua palveluasumista koskeneet järkyttävät epäkohdat. Hoivan ja hoidon laadusta on liiton mielestä säädettävä lailla, mutta asiaa tulee tarkastella laajemmin kuin pelkän hoitajamitoituksen parantamisen kautta. Lain toteutumista on myös seurattava. Henkilöstön tulee olla osaavaa ja koulutettua. Henkilöstömäärä tulee suhteuttaa asiakkaiden hoidon tarpeeseen.

Geronomiliitto kritisoi vanhusten hoidon yksioikoista linjausta, jonka mukaan vanhuksen tulee asua kotona mahdollisimman pitkään. Tämä tarkoittaa yhä huonokuntoisempia kotona asuvia vanhuksia, joilla hoidon ja palveluiden tarve on suuri. Hoitajamitoituksia kohdennetaan ympärivuorokautiseen hoivaan, mutta yhä vaativampi kotihoito jää mitoituksen ulkopuolelle. Kotihoidon saatavuutta ja resursseja on lisättävä.

Palveluohjauksella ja neuvonnalla on mahdollista kohdentaa palveluja oikea-aikaisesti vanhuksen todellisen tarpeeseen. Myös omaiset ja heidän tilanteensa on otettava paremmin huomioon hoitoa suunniteltaessa. 

Vanhuspalvelujen on kaikissa vaiheissa oltava vanhusta arvostavaa ja ikääntymistä laaja-alaisesti ymmärtävää. Vanhuksen elämäntilanne on otettava huomioon kokonaisvaltaisesti.

Geronomiliitto peräänkuuluttaa vanhuspalvelun laadun takaamiseksi moniammatillista yhteistyötä. Vanhustyön alalle koulutetaan eri alojen osaajia, joiden yhteinen osaaminen mahdollistaa ihmistä kunnioittavan asiakaslähtöisyyden.

Geronomiliitto korostaa, että työntekijöiden on voitava tehdä työnsä korkeaa ammattietiikkaa noudattaen. Tällä on suuri merkitys henkilöstön jaksamisen ja pysyvyyden ja suoraan myös palvelujen laadun kannalta. Työntekijöillä on oltava eettisesti kestävät työolot, jotta he voivat toteuttaa laadukasta vanhustyötä. Tämä kattaa hoidon lisäksi vanhuksen tukemisen arjen eri toiminnoissa tämän omien voimavarojen mukaisesti.

___

Geronomi (AMK) on kokonaisvaltaisen vanhustyön osaaja, joka toiminnallaan kehittää tulevaisuuden vanhustyötä ja mahdollistaa iäkkään ihmisen mielekkään elämän, osallisuuden ja toimijuuden vahvistumisen. Suomen Geronomiliitto on Akavan Erityisalojen  jäsenyhdistys.

Lisätietoja:  puheenjohtaja Tiina Toikka, Suomen Geronomiliitto, tiina.toikka@suomengeronomiliitto.fi, puh. 045 8088 084

Yhteyshenkilöt

 

Anna Joutsenniemi, viestintäpäällikkö, Akavan Erityisalat, anna.joutsenniemi@akavanerityisalat.fi, puh. 040 525 8582

02.07.2020Suomen Geronomiliitto ry antoi lausunnon laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 - 2023
08.04.2020Suojaimia tarvitaan kipeästi vanhuspalveluihin
25.02.2020Metropolia tarjoaa kevään yhteishaussa YAMK-tutkintoa
16.12.2019Uusi Geronomi-lehti nyt luettavissa!
29.09.2019Geronomipäivät 1.11.2019 (Peruttu)
24.06.2019Mitoitus myös vanhusten kotihoitoon
26.02.2019Vanhuksia tuettava enemmän jo ennen ympärivuorokautisen hoivan vaihetta
28.11.2018Syyskokous valitsi puheenjohtajan ja hallituksen kaudelle 2019-2020
03.10.2018Geronomipäivät 2018 peruuntuu
11.09.2018Geronomipäivät 2.11.2018 Helsingissä

Siirry arkistoon »