Koti vai asunto? Ikääntyneiden kokemuksia palvelutaloon muutosta

Maanantai 1.6.2020 - Tanja Rönkä geronomiopiskelija, Metropolia AMK


Opinnäytetyömme on luettavissa ositteessa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/336018/R%C3%B6nk%C3%A4_Tanja%20ja%20T%C3%A4htinen-Aalto_Elina.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

Lähteet:

Hämeenperästä kuuluu. Yle Areena 2018. Saatavana osoitteessa: .

Mikä ero on senioritalolla, palvelutalolla ja hoivakodilla. Saga Care. Saatavana osoitteessa: < https://www.sagacare.fi/mika-ero-senioritalolla-palvelutalolla-ja-hoivakodilla>.

Räsänen Riitta 2018. Hyvää elämää ikääntyneelle.

Tiikkainen, Pirjo 2016. Sosiaalinen toimintakyky. Teoksesta Gerontologia. Heikkinen, Eino & Jyrkämä, Jyrki & Rantanen, Taina.

Vilkko Anni 2010. Kohteena koti. Teoksesta Kotia paikantamassa. Vilkko, Anni & Asko, Suikkanen & Järvinen -Tasopoulos, Johanna (Toim.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini